Szkolenie z Mediacji Podstawowe "Bazowe" - PCM

Szkolenie z Mediacji Podstawowe “Bazowe” – PCM

 • Posted by: pcm_mediator
 • Category: Szkolenia
PCM Nasi Mediatorzy

Terminy: 10-12.09. 2021,3-5.12. 2021
Prowadzący trener PCM: Ewelina Kościukiewicz- Świerczewska. 

Koszt szkolenia: 880 zł

Bazowe szkolenie rozpoczyna przygodę z mediacjami. Jeśli interesuje cię rozwiązywanie problemów, które niszczą relacje rodzinne, biznesowe czy szkolne, podstawowe szkolenie pomoże Ci zacząć pracę w charakterze mediatora. Zdobędziesz zasadniczą wiedzę, dzięki której poprowadzisz konflikt w kierunku jego satysfakcjonującego rozwiązania. Poznasz wartości, które są charakterystyczne dla sprawiedliwości naprawczej. Dowiesz się jak skuteczne mediacje wpływają na wyższy komfort życia, odmieniają oblicze funkcjonowania społeczności trwającej w sporze.

Skorzystaj z kursu opracowanego przez Polskie Centrum Mediacji i rozwijaj się jako mediator. Po ukończeniu szkolenia podstawowego masz szansę specjalizować się w kolejnych etapach szkoleń na mediatora w sprawach: rodzinnych, pracowniczych, cywilnych i gospodarczych, karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, szkolnych czy oświatowych.

Zakres tematycznych 28 godzinnego szkolenia bazowego z mediacji:

 1. Sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna.
 2. Procedury rozstrzygania i rozwiązywania konfliktów (sąd, arbitraż, negocjacje, facylitacje, mediacje).
 3. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 4. Techniki komunikacji i negocjacji w mediacji.
 5. Strategie negocjacyjne wykorzystywane w mediacji.
 6. Uregulowania prawne dotyczące procedur mediacyjnych.
 7. Standardy prowadzenia mediacji w Polsce i na świecie.
 8. Etyka mediatora. Rola mediatora w procesie mediacji.

Więcej informacji o szkolenie mogą uzyskać Państwo pod numerem telefonu 601 97 75 63 lub wysyłając e-mail na adres  kontakt@centrum-mediacji.com

Formularz zgłoszeniowy  Author: pcm_mediator