O nas

Polskie Centrum Mediacji - PCM

Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji powstało w maju 2000 r. jako kontynuacja działalności powołanego w 1995 r. Zespołu ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce.
Jest najstarszą tego typu organizacją w Polsce. PCM posiada ponad 1000 członków w całej Polsce.

1 września 2009 r.  spontanicznie czworo absolwentów Akademii Mediatora w dawnym SWPS postanowiło z pasji do mediacji założyć oddział wrocławski Polskiego Centrum Mediacji.

Już od ponad 25 lat prowadzimy skuteczne mediacje. W tym czasie wsparliśmy tysiące osób będących w konflikcie, które znalazły nić porozumienia pomiędzy sobą odbudowując relacje w rodzinie czy biznesie.
Mamy wiedzę, mamy certyfikaty i umiejętności.  Znamy się na każdym aspekcie dotyczącym spraw cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, administracyjnych, czy spraw dotyczących nieletnich sprawców czynu karalnego, konfliktów rówieśniczych, szkolnych czy oświatowych.
Nasi mediatorzy są dostępni na terenie całego kraju. Wybrany mediator spotka się ze stronami, porozmawia z nimi kierując spór w stronę satysfakcjonującego rozwiązania.

(od lewej) skarbnik Marta Brudnik, wiceprezes Elżbieta Francuz, Prezes Ewelina Kościukiewicz- Świerczewska,