Anna Widlicka-Kus

Polskie Centrum Mediacji > Mediatorzy > Anna Widlicka-Kus

Anna Widlicka-Kus

Mediator Anna Widlicka-Kus. Członek Polskiego Centrum mediacji we Wrocławiu. Prowadzi mediacje: rodzinne w tym okołorozwodowe, pracownicze, szkolne-rówieśnicze, karne nieletnich, cywilne.

Informacje:
Telefon: +48 602 350 967
Email: aniaw1980@onet.pl
Oddział Mediatora: Oddział Wrocław
Miejsca prowadzenia mediacji: Wrocław ul.Kwidyńska
Rodzaje prowadzonych mediacji: rodzinne w tym okołorozwodowe, pracownicze, szkolne-rówieśnicze, karne nieletnich, cywilne.

Wykształcenie mediacyjne:
Nazwa specjalizacji: rodzinne, nr dyplomu: nr 357/MR/09/10
Nazwa specjalizacji: konflikty rówieśnicze i szkolne, nr dyplomu: 170/EMR/Wrocław/05/2013
Nazwa specjalizacji: edukator mediacji rówieśniczych, nr dyplomu: 170/EMR/Wrocław/05/2013

Certyfikaty:
Certyfikat Mediatora Rodzinnego
Certyfikat Mediatora konfliktów rówieśniczych i szkolnych
Certyfikat edukatora mediacji rówieśniczych

Wykształcenie:

Studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika w zakresie wychowawca placówek opiekuńczych (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych).
Studia wyższe magisterskie uzupełniające na kierunku pedagogika (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych).
Studia podyplomowe w zakresie rewalidacji (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki).
Studia podyplomowe w zakresie szkoły kontaktów interpersonalnych z uprawnieniami pedagogicznymi
w zakresie doradztwa pedagogiczno psychologicznego (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki).
Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych).
Kurs doskonalenia „Szkoła pomagania rodzinie” (Ośrodek Szkoleń Wrocławskiej Pracowni Psychoterapii i Terapii „Plus”).
Kurs doskonalenia 2 stopnia (zaawansowanego) „Praca z rodziną w ujęciu systemowym” (Ośrodek Szkoleń Wrocławskiej Pracowni Psychoterapii i Terapii „Plus”).

Informacje:

Jestem mediatorem Polskiego Centrum Mediacji od 2010 r. W roli skutecznego mediatora niewątpliwie pomaga mi doświadczenie zdobywane każdego dnia w mojej pracy terapeuty rodzinnego. W obszarze moich zainteresowań pozostaje rodzina, zjawiska i procesy w niej zachodzące. Od lat skutecznie pracuję w systemowej terapii rodzin. Pracując z rodzinami podkreślam szczególną rolę dziecka, jego potrzeb oraz wartości obojga rodziców w jego życiu.
Jestem prekursorem szkolnych i międzyszkolnych Dni Mediacji, które organizuję nieprzerwanie od 2011 r. skutecznie szkoląc młodzież i nauczycieli. Pomagam rozwiązywać problemy dzieci, młodzieży i ich rodzin. Posiadam ponad 15-to letnie doświadczenie w pracy z nastolatkiem w okresie dojrzewania oraz jego rodziną.
Wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne realizowane w pracy w placówkach edukacyjnych pozwala mi rozpoznawać potrzeby stron konfliktu i inicjować efektywne mediacje.Jako socjoterapeuta od lat prowadzę grupy z rozwijania kompetencji społecznych oraz emocjonalnych dla nadpobudliwych chłopców i nieśmiałych dziewcząt.