Mediacja w sprawach rodzinnych

Polskie Centrum Mediacji > Mediacje > Mediacja w sprawach rodzinnych

Współczesna rodzina musi stawiać czoło wielu problemom, niektóre z nich są tak trudne, że zmierzają do wielu konfliktów. Role w małżeństwie stają się coraz bardziej elastyczne, wymienne i podlegają wzajemnym uzgodnieniom między partnerami. Jednakże faktyczne partnerstwo małżonków, czy też rodziców wychowujących dzieci bywa dla nich olbrzymim wyzwaniem.
Bywa też tak, że związki się rozpadają, a spora liczba dzieci wychowuje się w niepełnych rodzinach. Dorośli różnie radzą sobie z konfliktem, jaki wśród nich zaistniał. Czasem konflikt jest tak duży, że dorośli decydują o zakończeniu ich związku, często zapominając, że w zaistniałym konflikcie biorą udział ich dzieci. Konflikt rodzinny charakteryzuje się przede wszystkim wielowątkowością oraz długim okresem narastania, a przy tym dotyka bliskiej relacji o fundamentalnym znaczeniu. Konflikt rodzinny nie dotyczy tylko rozstających się małżonków, w sposób niekontrolowany dotyka również ich małoletnich dzieci i dalszych członków rodziny