Korzyści z mediacji

Polskie Centrum Mediacji > Mediacje > Korzyści z mediacji

Konflikty i spory są rzeczą zwyczajną i naturalną, skoro nam się zdarzają na pewno można je rozwiązać.

Mediacja jest nową pozasądową metodą rozwiązywania sporów. To dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.

Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony sporu. Jest ona tańsza niż postępowanie sądowe oraz znacznie szybsza.

W biznesie

 • Masz 100% wpływ na ostateczne rozwiązania – strony same decydują na co ostatecznie wyrażają zgodę a tym samym mają poczucie „wygranej”.
 • Rozmawiasz ze swoim kontrahentem lub partnerem biznesowym w neutralnym miejscu, poufnej i przyjaznej atmosferze – poza sądem, w siedzibie mediatora.
 • Unikasz kosztów sądowych i oszczędzasz czas – mediacja rozpoczyna się niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez obie strony a jej całkowite koszty są zdecydowanie niższe niż koszty procesu sadowego. Koszty mediacji strony pokrywają po połowie, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.
 • Szybko i sprawnie otrzymujesz to co dla Ciebie ważne – podczas mediacji ustalasz ze stroną terminy zapłat lub podjęcia działań – nie czekasz na uprawomocnienia, odwołania lub kolejne posiedzenia sądu.
 • Nie tylko rozwiązujesz aktualny spór ale także możesz ustalić dalsze zasady współpracy ze swoim kontrahentem na przyszłość.
 • W spokojnej atmosferze możesz wyrazić swoje uczucia, intencje i potrzeby, zadbać o dobre zrozumienie przez drugą stronę oraz poznać perspektywę rozmówcy.
 • Dbasz o renomę swojej firmy – mediacja ma charakter poufny a strony są zobowiązane do zachowania tajemnicy odnośnie wszystkich poruszanych kwestii. Wiedza pozyskana przez strony w drodze mediacji nie może być użyta w ewentualnym postępowaniu sądowym.

W życiu prywatnym

 • Mediacja umożliwia poprawę wzajemnego zrozumienia.
 • W mediacji każdy z członków rodziny lub społeczności może zabrać głos, przedstawić swoją perspektywę, swój punkt widzenia i oczekiwania na przyszłość i one stanowią podstawę wspólnej decyzji.
 • Mediacja daje szansę na to, iż członkowie rodziny ponownie zaczną ze sobą rozmawiać ponieważ mediatorzy pomagają tonować emocje i kierować je na konstruktywne tory; przejść od rozpamiętywania przeszłości do planowania przyszłości.
 • W mediacji strony decydują samodzielnie. W nieformalnej atmosferze, spokojnie i bez pośpiechu mogą gruntownie przyjrzeć się możliwym rozwiązaniom i wybrać takie, które najlepiej służą ich rodzinie .
 • Wypracowanie rozwiązania w mediacji trwa krócej niż postępowanie sądowe i wiąże się z nieporównywalnie niższymi kosztami (finansowymi, emocjonalnymi i relacyjnymi)