Mediatorzy

Zgodnie z przepisami prawa polskiego, mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych, może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Uregulowanie to ma charakter niezwykle szeroki i zbieżne jest z uregulowania dotyczącymi arbitrów, z tą drobną różnicą, że z grona arbitrów wykluczeni są sędziowie czynni zawodowo.

Wobec braku konkretnych wymagań dotyczących kwalifikacji czy też wiedzy mediatorów, wśród potencjalnych klientów mediacji, może powstać obawa dotycząca profesjonalizmu i poziomu wyszkolenia danego mediatora. Z pomocą przychodzą tu listy mediatorów renomowanych ośrodków mediacyjnych oraz przede wszystkim listy mediatorów stałych prowadzone przez prezesów poszczególnych sądów okręgowych.

Stałym mediatorem może zostać osoba fizyczna, która ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, ukończyła 26 lat, zna język polski i nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Zatem osoby znajdujące się na tych listach dają rękojmię prawidłowości i profesjonalizmu postępowania mediacyjnego.

Ewelina Kościukiewicz-Świerczewska

prezes PCM Wrocław

Członek Polskiego Centrum mediacji we Wrocławiu.
Prowadzi Mediacje: rodzinne, cywilne gospodarcze, szkolne rówieśnicze, karne, administracyjne.

Izabela Bereżecka

mediator

Członek Polskiego Centrum mediacji we Wrocławiu.
Prowadzi mediacje: Szkolne, rówieśnicze, rodzinne, cywilne, gospodarcze, pracownicze, karne i mediacje w postępowaniu administracyjnym.

Magdalena Wiśniewska

mediator

Członek Polskiego Centrum mediacji we Wrocławiu.
Prowadzi mediacje: rodzinne, pracownicze, gospodarcze, szkolne, rówieśnicze, karne.

Józef Gregorczyk

mediator

Prowadzi mediacje: cywilne, gospodarcze, pracownicze, rodzinne, karne

Anna Widlicka-Kus

mediator

Członek Polskiego Centrum mediacji we Wrocławiu.
Prowadzi mediacje: rodzinne w tym okołorozwodowe, pracownicze, szkolne-rówieśnicze, karne nieletnich, cywilne.

Joanna Mądra

mediator

Członek Polskiego Centrum mediacji we Wrocławiu. Prowadzi mediacje: rodzinne, cywilne, gospodarcze.

Łukasz Koc

Łukasz Koc

mediator zawieszony z uwagi na sprawy osobiste.

mediator

Członek Polskiego Centrum mediacji we Wrocławiu. Prowadzi mediacje: szkolne i rówieśnicze, cywilne i gospodarcze z elementami pracowniczymi

Dorota Janas

Dorota Janas

mediator

Członek Polskiego Centrum mediacji w Wrocław. Rodzaje prowadzonych mediacji: gospodarcze, rodzinne, cywilne.