Wysokie koszty sądowe i długi okres oczekiwania na orzeczenie oraz zachowanie poprawnych stosunków z kontrahentami dla wielu przedsiębiorców jest niezwykle ważne. Dlatego właśnie można wybrać inny sposób rozwiązywania konfliktów - mediację.

więcej MEDIACJE W BIZNESIE

Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe

więcej MEDIACJA W SPRAWACH
RODZINNYCH

Warunkiem przystąpienia do mediacji jest zachowanie dobrowolności uczestnictwa oraz gotowość sprawcy przemocy do rozmów na trudne tematy związane z ich sprawstwem, a w konsekwencji gotowość do poddania się leczeniu czy terapii

więcej Przemoc domowa

Zaufaj naszemu doświadczeniu

Polskie Centrum Mediacji to ponad dwudziestoletnie doświadczenie. Kilkadziesiąt oddziałów i filii.
Zrzeszamy psychologów, pedagogów, prawników, ekonomistów, terapeutów i wielu innych reprezentantów ciekawych zawodów.
Dla podniesienia komfortu i standardu mediacji zawsze mediujemy w parach.
Mediacja to nie tylko nasza praca. To nasza pasja….

Co to jest mediacja

Mediacja to sposób na rozwiązanie konfliktu, znalezienie ugody akceptowalnej przez uczestników mediacji. Mediator buduje pozytywną atmosferę, w której wszystkie strony mogą ze spokojem zapoznać się z inną perspektywą problemu, w tym również aspektami prawnymi. Wymiana informacji, inne spojrzenie na sytuację umożliwiają ją pełniej zrozumieć i w rezultacie znaleźć akceptowalne rozwiązanie. Rozwiązanie to spisane w formie ugody mediacyjnej, może być złożone w sądzie celem jej zatwierdzenia i nadania klauzuli wykonalności.

Korzyści z mediacji

Na każdym etapie postępowania mediacyjnego - w przeciwieństwie do postępowania sądowego - z mediacji możesz zrezygnować bez negatywnych tego konsekwencji. Nawet w przypadku braku zawarcia ugody, uczestnicy często wskazują, że udział w mediacji przyniósł pewne korzyści.

Oszczędność czasu

Mediacje to tańsza i szybsza metoda rozwiązywania sporów niż postępowanie sądowe.

Komfortowy przebieg

Neutralne miejsce odbywania się mediacji sprzyja utrzymaniu bezpiecznej i komfortowej atmosfery dla stron konfliktu.

Wpływ na decyzję

Dzięki mediacji nie oddajesz konfliktu pod rozstrzygnięcie, tylko sam masz realny wpływ na rozwiązanie.

Nasza oferta

Prowadzimy mediacje we wszystkich sprawach skierowanych z sądu (cywilnych , karnych i dla nieletnich) oraz w sprawach cywilnych pozasądowych tj. odzinnych (np o podział majątku, ustalenie planu wychowawczego itd), gospodarczych (między wspólnikami, kontrahentami i partnerami biznesowymi o zapłatę, ustalenie zasad współpracy lub zakres działań), pracowniczych ( w sporach miedzy pracownikami lub przełożonymi a pracownikami), sąsiedzkich, rówieśniczych (np. skierowanych przez szkołę)

Aktualności