Oferta

Prowadzimy mediacje we wszystkich sprawach skierowanych z sądu (cywilnych , karnych i dla nieletnich) oraz w sprawach cywilnych pozasądowych:

  • rodzinnych (np. o podział majątku, ustalenie planu wychowawczego itd.)
  • gospodarczych (między wspólnikami, kontrahentami  i partnerami biznesowymi o zapłatę, ustalenie zasad współpracy lub zakres działań)
  • pracowniczych ( w sporach miedzy pracownikami lub przełożonymi a pracownikami)
  • sąsiedzkich
  • rówieśniczych (np. skierowanych przez szkołę)

Sprawy gospodarcze, pracownicze, medyczne, komercyjne

1-5% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 1000 zł ), ugoda w cenie

Sprawy rodzinne

200 zł brutto spotkanie wstępne indywidualne, 240 zł brutto wspólne, 60zł brutto ugoda

Sprawy rówieśnicze

100 zł brutto spotkanie wstępne indywidualne, 150 zł brutto wspólne, 60zł brutto ugoda