Mediacje rówieśnicze

Polskie Centrum Mediacji > Mediacje > Mediacje rówieśnicze

Środowisko szkolne złożone jest z wielu podmiotów o różnych obszarach zainteresowań i interesów. Jest miejscem gdzie powstaje wiele konfliktów. Można uznać to za konstruktywne jeżeli młodzi ludzie będą potrafili sobie z tym radzić. Szkoła jest dla nich szerokim polem praktycznych doświadczeń. Konflikt niosąc wiele korzyści, nie powinien być unikany i „zasypywany pod dywan”. Dzieci i młodzież nie powinni być uczeni unikania konfliktów, świat bez nich jest niemożliwy. Ważne jest aby uczyć w jaki sposób je rozwiązywać, oraz że po sporze następuje naprawa relacji i pogodzenie się stron.

Rodzina i szkoła są miejscem kształtowania osobowości dziecka. Zadaniem szkoły, oprócz edukacji, jest również przygotowanie młodego człowieka do pełnego uczestnictwa w życiu grupy społecznej. W szkole młody człowiek poznaje obowiązujące normy i zasady współżycia społecznego, uczy się przestrzegania norm i zasad współżycia z ludźmi.

W szkole zdobywa również wiedzę o sobie: uczy się jak nawiązywać kontakty z innymi, nawiązuje przyjaźnie oraz odkrywa antypatie. No , ale przede wszystkim to odkrywa swoje miejsce w grupie. Doświadcza czym jest współpraca z innymi i jak dostosowywać i zmieniać swoje zachowanie w różnych sytuacjach. Szkoła to także miejsce, gdzie spotykają się różne osoby, pochodzące z różnych kultur rodzinnych, a coraz częściej z różnych kultur narodowych, wychowanych w innej atmosferze, innym domu. Uczeń poznaje czym jest różnorodność , odmienne zasady oraz sposoby zachowania. Jak w tej inności znaleźć swoje miejsce i współistnieć z ludźmi, mimo dzielących ich barier, czyli – czym jest tolerancja. Ścieranie się różnic w procesie  budowania wspólnoty powoduje konflikty, które mogą być rozwiązywane również przez mediatorów rówieśniczych w trakcie mediacji.

Aby skutecznie wprowadzić mediacje rówieśnicze w szkołach konieczna jest współpraca całego środowiska szkolnego, a więc uczniów, kadry pedagogicznej i pracowników administracji oraz rodziców. Wszyscy muszą wiedzieć, jaka jest idea mediacji – a przede wszystkim jakie sprawy i w jaki sposób mogą kierować do mediacji.