Józef Gregorczyk

Polskie Centrum Mediacji > Mediatorzy > Józef Gregorczyk

Józef Gregorczyk

Mediator Józef Gregorczyk. Prowadzi mediacje: cywilne, gospodarcze, pracownicze, rodzinne, karne

Informacje:
Telefon: 603-174-054
Email: jgregorczyk@iphpw.pl
Oddział Mediatora: Oddział Wrocław
Miejsca prowadzenia mediacji: Wrocław ul.Kwidyńska, Ostrów Wielkopolski, ul.Wolności 34
Rodzaje prowadzonych mediacji: rodzinne, cywilne, gospodarcze, pracownicze, szkolne rówieśnicze, karne.

Wykształcenie mediacyjne:
absolwent studiów podyplomowych zawodu Mediatora przy Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Nauk Społecznych

Certyfikaty:
Certyfikat mediatora w sprawach cywilnych sądowych i pozasądowych
Certyfikat mediatora w sprawach rodzinnych sądowych i pozasądowych
Certyfikat mediatora w sprawach karnych sądowych i pozasądowych

Wykształcenie:
wyższe – profil zawodowy techniczno-ekonomiczny i zarządzania,
absolwent Magisterskich Studiów Menadżerskich MBA przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
ukończenie wielu kursów i szkoleń w zakresie prawa budowlanego, energetycznego, norm technicznych, jakościowych i kosztorysowych

Informacje:

  • Dyrektor Ośrodka Mediacji Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski
  • Prezes Zarządu ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o.,
  • inicjator powstania Fundacji ZAP „ZDROWIE I PRACA” oraz Klastra AUTOMATYKI ZAP Ostrów Wielkopolski,
  • działacz gospodarczy na rzecz lokalnej społeczności,
  • bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu projektami w przemyśle, energetyce i obiektach infrastruktury technicznej w kraju i poza jego granicami,
  • od kilku lat wykładowca akademicki przedmiotu „Mediacje cywilne i gospodarcze”, prowadził również ćwiczenia ze studentami z przedmiotu „Zarządzenie przedsiębiorstwem”,
  • autor wielu publikacji gospodarczych na uczelniach w zakresie praktyki i problematyki gospodarczej,
  • zainteresowania problematyką innowacyjności, samorządową polityką regionalną w aspekcie strategii innowacyjnej, literaturą zawodową, motoryzacją, podróżami, kulturą narodów

Motto życiowe: ETOS PRACY oparty na pracowitości, na którym się wychowałem i który poważam.