Przemoc domowa

Polskie Centrum Mediacji > Mediacje > Przemoc domowa

W sytuacji przemocy domowej celem mediacji może być:

  • Ustalenie warunków podjęcia terapii, leczenia przez osobę stosującą przemoc oraz ofiarę doznanej przemocy
  • Ustalenie warunków rozstania