Agnieszka Brzeska

Polskie Centrum Mediacji > Mediatorzy > Agnieszka Brzeska

Agnieszka Brzeska

Członek Polskiego Centrum mediacji we Wrocławiu. Prowadzi mediacje: pracownicze, cywilne, rodzinne w tym okołorozwodowe, gospodarcze.

Informacje:
Telefon: +48 602 536 524
Email: abrzeska0502@gmail.com
Oddział Mediatora: Oddział Wrocław
Miejsca prowadzenia mediacji: Wrocław ul.Kwidyńska 71
Rodzaje prowadzonych mediacji: pracownicze, cywilne, rodzinne w tym okołorozwodowe, gospodarcze.

Wykształcenie mediacyjne:
Dyplom z zakresu mediacji: nr dyplomu: 944/B/Wrocław/2017
Nazwa specjalizacji: pracownicze, nr dyplomu: 1035/MP/Warszawa/2017

Certyfikaty:
Interwencja kryzysowa w kontakcie indywidualnym oraz Interwencja kryzysowa w kontakcie grupowym, Critical Incident Stress Foundation (ICISF), University of Maryland, Baltimore
HR Business Partner, Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner
Z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, opracowania harmonogramu pracy i rozliczania czasu pracy
Naliczania i obciążenia wynagrodzenia pracowników, w tym zajęcia komornicze
Zapobieganie zjawiskom niepożądanym w miejscu pracy – dyskryminacja, mobbing, molestowanie, naruszenie zasad współżycia społecznego

Wykształcenie:
Studia wyższe na kierunku: Psychologia (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Studia podyplomowe: Kryzys i interwencje kryzysowe (Studia na Wydziale Uniwersytetu SWPS)
Studia wyższe na kierunku: Administracja, specjalizacja: prawo i ochrona pracy (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości)
Studia podyplomowe: Administracja, specjalizacja: administrowanie kadrami i płacami (Studia na Wydziale Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości)

Informacje:
Jestem doświadczonym praktykiem. Mediacje wykorzystuję w codziennej pracy zawodowej bo widzę, jak skutecznym są narzędziem w rozwiązywaniu konfliktów, nieporozumień i problemów. Wierzę, że jest to najprostszy sposób do uzyskania satysfakcjonującego Strony kompromisu.
W życiu kieruję się zasadą: Każda sytuacja, która wydaje się być trudna, może mieć swoje nieoczekiwanie dobre rozwiązanie.