Szymon Kołodziejczyk

Polskie Centrum Mediacji > Mediatorzy > Szymon Kołodziejczyk

Szymon Kołodziejczyk

Członek Polskiego Centrum mediacji w Wrocław. Prowadzi mediacje: pracownicze, gospodarcze, cywilne.

Informacje:
Telefon: +48 696 48 17 52
Email: kolodziejczyk.szymon@wp.pl
Oddział Mediatora: Oddział Wrocław
Miejsca prowadzenia mediacji: Wrocław ul.Kwidyńska 71
Rodzaje prowadzonych mediacji: cywilne, gospodarcze, pracownicze.

Wykształcenie:
wyższe

Informacje:
Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku zarządzanie. Dodatkowo swoje wykształcenie poszerzałem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na studiach podyplomowych o kierunkach rachunkowość i podatki oraz egzekucja administracyjna. Moje wykształcenie oraz zdobyte dotychczas umiejętności zawodowe w jednostkach administracji państwowej dają solidne podstawy do prowadzenia mediacji. Dodatkowo współpraca z sektorem prywatnym pozwoliła mi na zdobycie umiejętności z zakresu funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, pozyskiwania i analizowania informacji potrzebnych w mediacjach. Te doświadczenia pozwalają mi na szerokie spojrzenie na całe otoczenie w jakich funkcjonują podmioty gospodarcze, dzięki czemu dużo łatwiej prowadzę mediacje. Posiadam doświadczenie w pracy poparte sukcesami, dodatkowo biorę udział w organizacji pracy działu oraz ciągle poszerzam dotychczasową wiedzę na kursach branżowych oraz szkoleniach. Jestem osobą, która nie boi się wyzwań, a wyznaczone cele konsekwentnie realizuje. Umiejętności interpersonalne pozwalają mi doskonale współpracować w grupie jak i działać samodzielnie. Moim atutem jest odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu. Ponadto cechuje mnie łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista.