Wiadomości

Dziesięciolecie PCM

1 września 2019r minęło 10 lat od momentu, gdy spontanicznie czworo absolwentów Akademii Mediatora w dawnym SWPS postanowiło z pasji do mediacji założyć oddział ...

Więcej

Mediacja – co to jest i czemu służy ?

Dzień Mediacji,  dlatego mamy ogromną przyjemność zaprosić Was do przeczytania krótkiego wywiadu, przeprowadzonego z Eweliną Kościukiewicz-Świerczewską ...

Więcej

Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2016

         W ramach obchodzonego w Polsce „Tygodnia Mediacji” 20  października 2016 roku w naszej szkole odbył ...

Więcej

Mediacje czynią cuda – przekonują eksperci

Polskie Centrum Mediacji Oddział we Wrocławiu zorganizowało 30 listopada konferencję „ Mediacja czyni cuda”. Eksperci rozmawiali o zmianach w prawie ...

Więcej

Dzień Mediacji 2015

Fotorelacja z Dnia Mediacji w Szkole Podstawowej nr 76 we ...

Więcej

Mediacja szansą na odciążenie sądów

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy dotyczącej wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. Zakładają one upowszechnienie ...

Więcej

Proponowane zmiany w mediacjiach gospodarczych

Najważniejsze propozycje zmian w zakresie mediacji: Wprowadzenie obowiązku informowania w pozwie o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu ...

Więcej

Polskie Centrum Mediacji Oddział Wrocław zaprasza na szkolenie z mediacji cywilnych, gospodarczych z elementami pracowniczymi

Polskie Centrum Mediacji Oddział Wrocław zaprasza na szkolenie z mediacji cywilnych, gospodarczych z elementami pracowniczymi Szkolenie obejmujące ...

Więcej

Mediacje rówieśnicze

Środowisko szkolne złożone jest z wielu podmiotów o różnych obszarach zainteresowań i interesów. Jest miejscem gdzie powstaje wiele konfliktów. Można uznać to za konstruktywne jeżeli młodzi ludzie będą potrafili sobie z tym radzić. Szkoła jest dla nich szerokim polem praktycznych doświadczeń. Konflikt niosąc wiele korzyści, nie powinien być unikany i „zasypywany pod dywan”. Dzieci i młodzież nie powinni być uczeni unikania konfliktów, świat bez nich jest niemożliwy. Ważne jest aby uczyć w jaki sposób je rozwiązywać, oraz że po sporze następuje naprawa relacji i pogodzenie się stron.
Rodzina i szkoła są miejscem kształtowania osobowości dziecka. Zadaniem szkoły, oprócz edukacji, jest również przygotowanie młodego człowieka do pełnego uczestnictwa w życiu grupy społecznej. W szkole młody człowiek poznaje obowiązujące normy i zasady współżycia społecznego, uczy się przestrzegania norm i zasad współżycia z ludźmi. W szkole zdobywa również wiedzę o sobie: uczy się jak nawiązywać kontakty z innymi, nawiązuje przyjaznie oraz odkrywa antypatie. No , ale przede wszystkim to odkrywa swoje miejsce w grupie. Doświadcza czym jest współpraca z innymi i jak dostosowywać i zmieniać swoje zachowanie w różnych sytuacjach. Szkoła to także miejsce, gdzie spotykają się różne osoby, pochodzące z różnych kultur rodzinnych, a coraz częściej z różnych kultur narodowych, wychowanych w innej atmosferze, innym domu. Uczeń poznaje czym jest różnorodność , odmienne zasady oraz sposoby zachowania. Jak w tej inności znaleźć swoje miejsce i współistnieć z ludźmi, mimo dzielących ich barier, czyli - czym jest tolerancja. Ścieranie się różnic w procesie  budowania wspólnoty powoduje konflikty, które mogą być rozwiązywane również przez mediatorów rówieśniczych w trakcie mediacji.
Aby skutecznie wprowadzić mediacje rówieśnicze w szkołach konieczna jest współpraca całego środowiska szkolnego, a więc uczniów, kadry pedagogicznej i pracowników administracji oraz rodziców. Wszyscy muszą wiedzieć, jaka jest idea mediacji – a przede wszystkim jakie sprawy i w jaki sposób mogą kierować do mediacji.