Wiadomości

Dziesięciolecie PCM

1 września 2019r minęło 10 lat od momentu, gdy spontanicznie czworo absolwentów Akademii Mediatora w dawnym SWPS postanowiło z pasji do mediacji założyć oddział ...

Więcej

Mediacja – co to jest i czemu służy ?

Dzień Mediacji,  dlatego mamy ogromną przyjemność zaprosić Was do przeczytania krótkiego wywiadu, przeprowadzonego z Eweliną Kościukiewicz-Świerczewską ...

Więcej

Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2016

         W ramach obchodzonego w Polsce „Tygodnia Mediacji” 20  października 2016 roku w naszej szkole odbył ...

Więcej

Mediacje czynią cuda – przekonują eksperci

Polskie Centrum Mediacji Oddział we Wrocławiu zorganizowało 30 listopada konferencję „ Mediacja czyni cuda”. Eksperci rozmawiali o zmianach w prawie ...

Więcej

Dzień Mediacji 2015

Fotorelacja z Dnia Mediacji w Szkole Podstawowej nr 76 we ...

Więcej

Mediacja szansą na odciążenie sądów

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy dotyczącej wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. Zakładają one upowszechnienie ...

Więcej

Proponowane zmiany w mediacjiach gospodarczych

Najważniejsze propozycje zmian w zakresie mediacji: Wprowadzenie obowiązku informowania w pozwie o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu ...

Więcej

Polskie Centrum Mediacji Oddział Wrocław zaprasza na szkolenie z mediacji cywilnych, gospodarczych z elementami pracowniczymi

Polskie Centrum Mediacji Oddział Wrocław zaprasza na szkolenie z mediacji cywilnych, gospodarczych z elementami pracowniczymi Szkolenie obejmujące ...

Więcej

Mediacje

1. Podział mediacji ze względu na gałąź prawa:

  • Cywilne - mediacje prowadzone pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi lub innymi pomiotami, w zakresie: sporów o zapłatę, podziału majątku dorobkowego, podziału współwłasności, podziału spadku, kontraktów menadżerskich oraz w innych sprawach wnoszonych do Sądów Cywilnych.

  • Rodzinne - pomiędzy rodzicami, w zakresie rozwodu, separacji, ustalania kontaktów z dziećmi (konstruowanie planów wychowawczych), alimentacji, ustalania zasad kontaktu z małoletnimi dziećmi, ustalania zasad kontaktu pomiędzy rodzicami i innych spraw wnoszonych do Sądów Rodzinnych i Nieletnich.

  • Gospodarcze - mediacje prowadzone pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w zakresie rozwiązywania konfliktów dotyczących m.in. sporów o zapłatę, wykonywania zobowiązań umownych, podziału spółek, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich oraz innych kwestii w obrębie sporów wnoszonych do Sadów Gospodarczych.

  • W sprawach karnych - dotyczą relacji pomiędzy ofiarą, a sprawcą, który działał na szkodę ofiary. Ideą tych mediacji jest naprawienie wyrządzonej szkody przez sprawcę.

  • W sprawach nieletnich – dotyczą nieletnich sprawców czynów karalnych.

  • Z zakresu prawa pracy - mediacje prowadzone pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w zakresie sporów o przywrócenia do pracy, odszkodowanie, mobbing, kontrakty menadżerskie, równe traktowanie w zatrudnieniu oraz w innych sprawach wnoszonych do Sądów Pracy.

  • Mediacje społeczne - dotyczą konfliktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi np., spory sąsiedzkie, konflikty pomiędzy mieszkańcami, a instytucją publiczną.

  • Mediacje szkolne - rozwiązywanie sporów w szkołach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, w relacjach uczeń-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel, wychowawca-grupa.

  • Mediacje rówieśnicze - rozwiązywanie sporów pomiędzy grupami rówieśników w szkołach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych.

2. Podział ze względu na sposób komunikowania się stron:

• bezpośrednie (spotkanie face-to-face stron w obecności mediatora);

• pośrednie (stosowane w sytuacji, gdy strony, nie są gotowe na to, aby z sobą rozmawiać, więc spotykają się indywidualnie z mediatorem, a ten przekazuje im wzajemnie propozycje rozwiązań. Strony mogę na wybranym przez siebie etapie przystąpić do mediacji bezpośredniej lub zawrzeć ugodę bez spotykania się.)

3. Podział ze względu na sposób nawiązania kontaktu ze stronami:

• mediacja pozasądowa- to strony nawiązują kontakt z mediatorem i proszą go o pomoc w rozwiązaniu konfliktu zanim trafi on do sądu,

• mediacja sądowa- strony zostają skierowane do mediacji przez sędziego.